Sổ Tay Bìa Da Nhét ĐHNL Huế

Mô tả

Sổ Tay Bìa da lò xo của trường đại học nông lâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
HUE UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

[porto_blockquote]  Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

[/porto_blockquote]

Tiếng Anh:

[porto_blockquote skin=”quaternary”]   Hue University of Agriculture and Forestry has the mission to train high qualified human resources, to carry out scientific research and to transfer technology meeting the needs of agriculture and rural development for the central, highland regions and for the whole country in accordance with regional and global integration.[/porto_blockquote]

Dưới đây là mẫu sổ tay da mà chúng tôi đã nhận thiết kế theo yêu cầu của Trường Đại học Nông Lâm Huế

File thiết kế sổ tay
Lên mẫu thật với logo được ép chìm trên bìa sổ da
File thiết kế tờ C in màu giới thiệu trường đại học nông lâm huế
Hình ảnh thật khi được in lên sổ tay
Lịch được in màu đồng bộ với logo màu xanh của trường, ruột ghi chép cũng được in logo trường ở góc trên