Sổ Tay Bệnh Viện Hoàn Mỹ

Mô tả

Thiết kế ruột sổ tay bởi bệnh viện Hoàn Mỹ
Bổ sổ simili với quai gài kiểu mới
ép logo trên bìa sổ
Quai gài bút
sổ còng
Gói quà tặng ngoài sổ tay thì còn bút quà tặng in logo bệnh viện Hoàn Mỹ

–>Xem thêm mẫu sổ lăn sơn cạnh khác của Bệnh Viện Hoàn Mỹ